Vi spelar efter Svenska Handbollförbundets regler och tävlingsbestämmelser förutom några undantag:

  • Lag timeout endast tillåtet i A-finalerna F/P16 och F/P15.
  • Klockan stoppas inte vid utvisningar eller straffar utan endast vid allvarlig skada. Det är domarna som avgör om klockan ska stoppas.
  • Sänkt målribba för åldersklasserna P11 och F11. Vid spel gäller bollretur både övre och undre  ribban. Går bollen i mål mellan ordinarie ribba och påhängsribba döms målvaktskast.
  • Endast 2 överåriga spelare är tillåtet på plan samtidigt. Dispenserna ska skriftligt sökas i förväg. De spelare som har dispens ska ha en tejpremsa/band runt höger arm och vara markerade i laguppställningen. Missbruk av en dispens leder till omedelbar indragning av dispensen samt rapport till tävlingsgruppen som tar beslut om ev. ytterligare åtgärd.
  • En spelare får enbart spela i ett lag i samma åldersgrupp. För F/P11 och yngre gäller dock frirepresentation inom föreningens lag.
  • I slutspelet avgörs oavgjorda matcher genom ”sudden-death” i max 5 minuter. Vid fortsatt oavgjort resultat avgörs
  • matchen med straffar om 3 st/lag och är det fortfarande oavgjort avgörs matchen i omgångar om ett kast/lag till dess ett avgörande sker.
  • I A-finalerna avgörs oavgjorda matcher med förlängning 1*5 min och därefter med straffar enligt ovan.
  • Eventuella protester ska lämnas in skriftligt till sekretariatet senast 30 minuter efter matchens slut och den behandlas när protestavgiften på 1000 sek inbetalts till tävlingskansliet.

Poängräkning i gruppspel

Varje grupp spelar i serieform där alla möter alla i en enkelserieform. Rangordningen inom gruppen avgörs genom

a) Poäng

b) Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (1. Poäng 2. Målskillnad. 3. Antal gjorda mål)

c) Målskillnad (totalt)

d) Flest antal gjorda mål (totalt)

I några av klasser är det olika antal lag i grupperna. Med 4 lags- och 3 lagsgrupper i samma klass.  I de slutspelet går bästa 3an och näst bästa 3an vidare till kvartsfinal. För att få en rättvis poängbedömning om 3:e platserna i de grupper med endast 3 lag så görs en omräkning av 4 lagsgrupperna där matchen mot 4:e laget räknas bort.