Åldersdispenser ansöks hos tävlingsledningen innan turneringsstart. Samtliga dispensansökningar ska vara styrkta av det underlag för nyttjande av dispens som finns från det egna förbundet. Detta avser även de generella dispenserna.

Alla dispenser ska ansökas via epost till dispens@rallarcupen.se